Munkerödsgymnasiet

INDIVIDANPASSADE STUDIER

Introduktionsprogram

Saknar du behörighet till gymnasiet? Vi skräddarsyr din utbildning så att du kan ta studenten och få ett yrke!  

Hur vi arbetar


MunkerödsGymnasiet är en liten friskola som tack vare hög lärartäthet kan erbjuda dig en studieplan som är specialgjord för dig. Vi hjälper dig att läsa ikapp de ämnen som du saknar samtidigt som du läser kurser ur något av våra yrkesprogram.


Vi kan erbjuda följande utbildningar

  • Hantverksprogrammet, Florist (HVFLO)
  • Yrkespaketet Floristaspirant (HVXABN)
  • Estetiska programmet, Bild & Formgivning (ESBIL)

Utbildningens upplägg


Vanligtvis läser du dina kurser tillsammans med de andra i klassen samtidigt som du läser för godkänt betyg i grundskolekursen som saknas för behörighet. Är du flitig och lyckas bra med dina studier har du möjlighet att bli klar på tre år, men du kan även förlänga din utbildning med en eller två terminer för att hinna bli godkänd i alla gymnasiekurser. 

Välkommen att besöka oss


Det finns flera möjligheter att besöka våra lokaler samt träffa våra lärare och elever. På så vis är det lättare att bilda sig en uppfattning om utbildningens upplägg. Du kan exempelvis välja att skugga en elev eller att åka hit med dina föräldrar för att prata med oss och titta på skola.

Våra studievägar

På Munkerödsgymnasiet har du möjlighet att starta din utbildning även om du saknar behörigheten.  

Det finns olika introduktionsprogram beroende på vilken behörighet du saknar. Yrkesvägledaren kan hjälpa dig att välja rätt. Vi på Munkeröd skräddarsyr utbildningen så att den stämmer med dina behov.

Programinriktat val (IMV)

Detta program passar dig som har godkända betyg i svenska, engelska eller matematik + ytterligare fyra ämnen.  Programmets syfte är att du så snabbt som möjligt ska kunna komma ikapp och in på Hantverksprogrammet Florist eller Estetiska programmet med inriktning bild och formgivning. 


Yrkesintroduktion (IMY)

Detta program passar dig som saknar godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska eller matematik. Du läser till yrket Floristaspirant (läs mer här) och får samtidigt möjlighet att läsa upp och få godkända betyg från grundskolan. Du kan även fortsätta att läsa teoretiska ämnen på gymnasienivå om du vill, men du måste inte. Du går ut gymnasiet som Floristaspirant och kan söka jobb i tex blomsteraffär.


Individuellt alternativ (IMA)

Detta program passar dig som kanske har varit omotiverad i grundskolan och saknar betyg för att komma in på ett yrkesprogram. Denna utbildning skräddarsys efter dina behov och vårt mål är att du ska gå ut med ett yrke som florist eller få rätt behörighet att söka dig vidare.


Språkintroduktion (IMS)

För dig som inte talar svenska som modersmål erbjuder vi en förberedande utbildning i svenska språket för att möjliggöra fortsatt utbildning på gymnasiet. Vi varvar språkundervisning med undervisning i floristik eller estetiska kurser.