Bildlärare

Som bildlärare är det för mig viktigt att kunna se en utveckling i varje elevs kreativitet och skaparförmåga. Att våga ta itu med utmaningar inom sitt eget skapande är både lärorikt och utvecklande och stärker samtidigt elevens självsäkerhet i sitt arbete men även i kommande processer inom det estetiska programmets inriktning och kurser.

Som bildlärare är det också viktigt att arbeta med, och vidareutveckla grunderna i ämnena och samtidigt kunna implementera ett innovativt, nyfiket och utforskande fokus i de kommande arbeten och tankesätt vilket kan ge lärorika utmaningar och erfarenheter och därigenom säkra en god och stabil grund för elevernas vidare kreerande.